logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Rheoliad yr UE yma

EU Organic Logo
Mae Rheoliad presennol yr UE yn cael ei adolygu, proses a ddechreuodd yn 2014 gyda chynigion ar gyfer rheoliad newydd. Y nod yw symleiddio, egluro a chysoni'r ffordd y mae cynhyrchu organig yn cael ei reoleiddio ar draws yr UE. Er yn llawn bwriadau da, roedd nifer o destunau pryder; ymdriniwyd a llawer o'r rhain erbyn hyn, ond mae ffordd i fynd o hyd! Dyma broses bwysig a allai gael effaith sylweddol ar y sector organig cyfan, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cadw'ch bys ar y pyls.
Y Newyddion Diweddaraf
Mae pleidlais ym Mhwyllgor Amaeth Senedd Ewrop (AGRI) ar 13 Hydref yn diwygio'n sylweddol gynnig y Comisiwn ar gyfer deddfwriaeth organig newydd. Mae hyn yn lleddfu rhai o bryderon y sector drwy wrthod trothwyon dadardystio ar gyfer sylweddau sydd heb eu hawdurdodi, cadw rhanddirymiadau allweddol a chaniatáu 'cynhyrchu cyfochrog'. Fodd bynnag, mae ffordd bell i fynd o hyd: mae dal angen trin a thrafod materion megis arolygon seiliedig ar risg, cyfwerthedd â thrydydd gwledydd a'r union ddiffiniad o 'ranbarthau' lleol yng nghyd-destun cael hyd i borthiant. Mae trafodaethau'n bur debyg o barhau ymhell i 2016 gyda newidiadau i'r Rheoliadau heb fod yn debygol cyn 2017. Mwy
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.