logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cymhwysedd

Cut silage
Rhaid eich bod:

Wedi cofrestru â Llywodraeth Cymru a bod â Chyfeirnod Cwsmer
Wedi cofrestru'ch tir â System Adnabod Parseli Tir (LPIS) Llywodraeth Cymru
Yn Ffermwr Actif ar dir amaethyddol
Yn Unig Hawlydd cynlluniau Cymorth Ewrop (e.e. y Cynllun Taliad Sylfaenol (CTS) a Glastir)
 thri hectar fan leiaf o dir cymwys
Os mai tenant ydych chi, rhaid eich bod yn gallu dangos mai chi sy'n rheoli'r tir am gyfnod y cytundeb. Mae Tenantiaeth Busnes Fferm neu'i thebyg yn ddelfrydol ond os nad yw hyn yn bosibl mae indemniad tirfeddiannwr yn dderbyniol fel arfer.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.