logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cyfraddau a thaliadau yma

Pound sign


Mae'r taliadau wedi'u seilio ar arwynebedd ac mae'r cyfraddau'n amrywio yn ôl y math o dir sydd gennych. Mae hyn oherwydd bod y taliad wedi'i seilio ar incwm a ildiwyd (sef, i bob perwyl, cost ychwanegol ffermio hyd at safonau organig) sy'n uwch ar dir sydd wedi'i wella ac wedi'i gnydio nag ar dir pori garw er enghraifft.
Mae taliadau hefyd yn uwch am dir sy'n cael ei droi'n organig o'i gymharu â thir sydd eisoes wedi'i ardystio'n hollol organig, gan adlewyrchu'r costau sy'n codi'n aml wrth newid o systemau confensiynol i organig.
Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys cyfraniad i gostau ardystio organig sydd wedi'i gyfyngu i £500 y flwyddyn.

Manylion a diffiniadau fan hyn.


Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.