logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Garddwriaeth

carrots
Mae garddwriaeth organig yng Nghymru yn cystadlu ymhell tu hwnt i'w maint. Cynhyrchwyr ffrwythau a llysiau yng ngorllewin Cymru oedd llawer o'r ffermwyr organig oedd ar flaen y gad yn y 1970au ac o'r herwydd mae i Gymru hanes cynhyrchu garddwriaethol organig hir a phwysig. Heddiw, er bod y sector yn fach, mae'n dal i gynnwys tua 25% o dir garddwriaethol Cymru, canran sy'n uwch nag unrhyw sector arall.

Arweinlyfr ffermwr i gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig
Tyfu er ansawdd]
Ar ôl cynaeafu
Manwerthu a chyflwyno cynnyrch ffres
New horticultural costings tool for small-scale growers
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.