logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Sut i wneud cais

Computer
Mae cyfnod gwneud cais yn agor bob blwyddyn, yn amodol ar argaeledd cyllideb, ar ddiwedd yr haf fel arfer. Mae'r ffenestr ar gyfer y cynllun 2017 yn 17 Hydref - 4 Tachwedd 2016. Mae'r ffurflen ar gael drwy RPW ar-lein yn unig ac mae'n hawdd ei llenwi, ond rhaid eich bod wedi cofrestru â RPW ar-lein. Gall hyn gymryd ychydig ddiwrnodau felly peidiwch â'i gadael hi tan y funud olaf!

Mae Llywodraeth Cymru'n adolygu'r ceisiadau ac, os oes angen, yn eu blaenoriaethu, yn cyhoeddi llythyrau cynnig ffurfiol i ymgeiswyr llwyddiannus ar-lein, ym mis Tachwedd fel arfer. Rhaid i chi argraffu, llofnodi a dychwelyd y cynnig erbyn 31 Rhagfyr. Mae cytundebau'n dechrau ar 1 Ionawr 2017 a rhaid i'r holl dir gael ei gofrestru fel tir organig neu dir sy'n cael ei droi'n organig erbyn y dyddiad hwnnw.STOP PRESS
Offer letters were sent out to successful applicants for the 2017 Glastir Organic scheme earlier this week. The deadline for returning the signed letter is within 7 days of your receiving it. If you applied to the scheme in the EOI application window in October/ November, you need to check your RPA online account now and respond immediately.

For the first time, funds applied for exceeded the available budget so that the scoring procedure has been implemented and some applicants will find themselves on the reserve list.

The reason for the short turnaround time is partly to enable contracts to start on 1st January 2017 and partly so that if successful applicants do not wish accept their offer the funding can be quickly reallocated to those on the reserve list

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.