logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Grantiau eraill y Cynllun Datblygu Gwledig

sausage maker

Cynllun Grant Cynnyrch Cynaliadwy Bydd y rhain yn canolbwyntio ar iechyd a lles anifeiliaid, storio cnydau ac adeiladau cynhyrchu a'r angen i wella maethynnau, effeithlonrwydd ynni a dŵr. Mae tua £2 miliwn ar gael i ddarparu cyllid grant o 40% i hyd at 40 o brosiectau. Y cyfraniad grant lleiaf yw £16,000 a £400,000 yw'r mwyaf.
Ffenestr cais 29 Chwefror - 25 Ebrill

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd Mae'r rhain yn debyg i'r hen Grantiau Prosesu a Marchnata ac maent hefyd yn ariannu hyd at 40% ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig (20% ar gyfer busnesau mawr). Mae tua £8 miliwn ar gael i tua 40 o brosiectau disgwyliedig, gyda'r grant mwyaf yn cyfrannu £5 miliwn a'r lleiaf £2,400.
Ffenestr cais 29 Chwefror - 25 Ebrill

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Mae hon ar gyfer gwella neu ehangu gwasanaethau sylfaenol lleol megis trafnidiaeth gymunedol a chysylltedd, prosiectau ynni adnewyddadwy, adnewyddu pentrefi a mwynderau cyhoeddus. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu cysylltiadau agosach â'ch cymuned leol nes os oes gennych gynnyrch ynni adnewyddadwy mewn golwg, gallai hon fod yn ddefnyddiol.
Ffenestr cais 29 Chwefror - 23 Mai

Cynllun Cydweithredu a Datblygu'r Gadwyn Gyflenwi Mae hwn yn cefnogi datblygu cynhyrchion, arferion, prosesau a thechnolegau newydd yn y sectorau amaeth, coedwigaeth a bwyd ynghyd â phrosiectau peilot lle mae'r wybodaeth ar gael i'r cyhoedd ac yn cael ei lledaenu'n eang.
Ffenestr cais 14 Mawrth - 09 Mai

Bydd cyfnodau gwneud cais yn agor drwy gydol rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020; byddwn yn eich cadw'n hysbys ynglŷn ag unrhyw gyhoeddiadau.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.