logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Dofednod

Chickens
Gydag ychydig o dan 60 o gynhyrchwyr, sector bach ond pwysig yw dofednod organig yng Nghymru. Yn bennaf, mae'n cynnwys ffermydd cymysg bach sy'n marchnata'n uniongyrchol drwy gynlluniau blychau, marchnadoedd ffermwyr a manwerthwyr annibynnol, ond mae Cymru'n gartref i rai cynhyrchwyr pwysig mwy o faint sy'n cyflenwi M&S, Sainsbury's ac, yn gynyddol, farchnadoedd allforio.

Cynhyrchu dofednod organig am eu cig
Gwneud porthiant organig yn fwy cynaliadwy
Datblygu cyflenwi cywennod organig yng Nghymru
Uchafu bwyd o'r maes-Defnyddio cnydau gorchudd
Cynyddu bwyd o'r maes i'r eithaf - Annog eich adar i rodio'r maes
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.