logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ffrwythlondeb a rheoli'r pridd

Clover


Y pridd yw un o'r adnoddau pwysicaf. Nod ffermwyr organig yw cynnal ffrwythlondeb hirdymor y pridd. Bydd pridd sy'n fiolegol weithredol yn dadelfennu sylwedd organig yn gynt, ac felly mae bacteria, ffyngau a phryfed genwair yn cael rhwydd hynt. Pan fydd organebau'r pridd yn dadelfennu sylwedd organig, mae maethynnau sy'n hanfodol i dwf planhigion yn cael eu hailgylchu'n ôl i'r pridd i 'fwydo' y cnwd nesaf. Rhaid i ffermwyr hefyd amddiffyn strwythur y pridd. Er mwyn i aer, dŵr a maethynnau gyrraedd gwreiddiau planhigion a chael eu hamsugno ganddynt, mae angen mandyllau yn y pridd.
Ffosfforws a photasiwm mewn systemau organig: cael y gorau o'ch pridd
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.