logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Safonau ac ardystio


Term cyfreithiol yw'r gair 'organig' ac mae'n cael ei reoleiddio ar dair lefel:
Mae Rheoliad gan yr UE yn nodi egwyddorion, nodau a rheolau trawsfwaol cynhyrchu organig ac yn diffinio sut mae cynhyrchion organig i gael eu labelu.
DEFRA yw'r 'Awdurdod cymwys' yn y DU. Mae hyn yn golygu ei fod yn darparu arweiniad ar sut y dylid rhoi rheoliad yr UE ar waith yma ac yn goruchwylio'r system ardystio ar ran Llywodraeth Cymru.
Mae cyrff rheoli organig (a elwir yn aml yn gyrff ardystio) yn rhoi'r safonau ar waith ar lefel ffermydd. Rhaid i bob cynhyrchydd organig gael ei ardystio gan gorff rheoli sy'n cynnal arolwg blynyddol.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.