logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i gynhyrchwyr
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
OCW founders recognised for contributions to UK agriculture ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Strategaeth  |  Cynllun Ffermio Organig  |  Cynlluniau gweithredu  |  Cynllun Datblygu Gwledig  |  Ymgynghoriadau  |  Safonau  |  Ystadegau

Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig yn agor NAWR

clover and grass

Glastir Organig

Glastir Organig oedd un o'r rhai cyntaf o'r Cynlluniau newydd i gael eu cyflwyno fel rhan o'r Cynllun Datblygu Gwledig newydd ar gyfer Cymru 2014 - 2020

Yn dilyn cyfnod ymgeisio ym mis Hydref 2014, llofnodwyd 467 gytundebau yn cynrychioli cyfanswm o 65,511 ha. O hyn, mae 52,831 ha yn cael eu cefnogi gan taliadau cynhaliaeth, a'u bod eisoes wedi'u hardystio yn llawn fel rhai organig ar ddechrau'r cytundeb, tra bod y 8230 ha sy'n weddill yn trosi.

Glastir

Mae Glastir yn disodli Tir Gofal, Tir Cynnal a Thir Mynydd ac mae iddo sawl elfen.Cynllun rheoli tir i'r fferm gyfan yw Glastir Sylfaenol (Glastir Cymru Gyfan gynt) sy'n agored i dderbyn ceisiadau gan ffermwyr a rheolwyr tir ledled Cymru. Ei bwriad yw datblygu cymorth at gyflwyno buddion amgylcheddol sy'n ateb heriau a blaenoriaethau'r dydd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymrwymo i gyflenwi nwyddau amgylcheddol am bum mlynedd o dan gontract sy'n rhwymo mewn cyfraith.

Cynllun i rannau o'r fferm yw Glastir Uwch (yr Elfen wedi'i Thargedu gynt) a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â Glastir Sylfaenol. Ei fwriad yw cyflawni gwelliannau sylweddol i statws amgylcheddol amrywiaeth o gynefinoedd, rhywogaethau, priddoedd a dŵr. Mae'n bosib y bydd hwn yn gofyn newidiadau i'r arferion amaethyddol presennol. Bydd cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru'n targedu lleoliadau lle y bydd gweithredu'n arwain at y canlyniad gofynnol.

Mae'r Elfen Tir Comin yn darparu cymorth i gyflwyno buddion amgylcheddol ar dir comin.
Mae Coetiroedd Glastir yn darparu cymorth i reolwyr tir sydd am greu coetir newydd a/neu reoli coetiroedd sydd eisoes yn bodoli. Bydd yr Elfen Coetiroedd yn darparu canlyniadau buddiol ac amrywiaeth o fathau o goetir a rhywogaethau, priddoedd a dwr sy'n gysylltiedig â nhw.

Y Diweddaraf am y Cynllun

Ewch at ein tudalennau newyddion am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.