logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cyhoeddiadau

Mae Canolfan Organig Cymru yn cyhoeddi ystod o ffeithlenni, canllawiau technegol ac adroddiadau. Gallwch lawrlwytho'r rhan fwyaf o'n cyhoeddiadau o'r tudalen hwn: gweler y rhestr isod. Cliciwch ar un o'r blychau isod a cewch i waelod y dudalen i weld y canlyniadau.
Math o gyhoeddiad: Dalen ffeithiau

A1 Organic Farming, climate change, environmental sustainability and food security

Positive role of organic farming in mitigating climate change
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2008 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

A2 Does organic farming help biodiversity and livelihoods in the hills and uplands?

IBERS and ADAS recently completed a Defra research project assessing the biodiversity impact of organic conversion on upland farms.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

A3 Mynd yn organig - Cwestiynau Cyffredin

Gwybodaeth ddefnyddiol am sut i drosi tir a da byw.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2009 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

A4 Cymorth i ffermio organig a Glastir, 2011-2013

Crynodeb y trefniadau ar gyfer cytundebau organig hyd ddiwedd y Rhaglen Ddatblygu Gwledig (31 Rhagfyr 2013) a'r perthynas gyda Glastir.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

C1 Rhanddirymiad Hadau nad ydynt yn Organig


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

C2 Cadw Cofnodion Organig


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

C3 Labelu cynhyrchion organig: newidiadau yn y rheoliadau

Sut i ddefnyddio'r logo organig newydd.
Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: ar-lein neu gopi caled Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

C4 Introduction to organic certification for farmers and growers

Explanation of the certification process and contact details of organic control bodies working in Wales
Awdur: OCW
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Cynyddu bwyd o'r maes i'r eithaf: Annog eich adar i rodio'r maes


Awdur: Steve Merritt, Welsh Poultry Centre; Tony Little, OCW
Argaeledd: Ar lein, Copi caled Dyddiad Cyhoeddi: 2011/02/01 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

D1 Cyflenwyr hadau, porthiant a gwrtaith organig

rhestr o gyflenwyr fesul sir
Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: ar lein Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

F24 Clarifying the complexity of milk contracts

How to maximise the price that farmers receive and the factors that affect the milk pricing.
Awdur: Carolyn Smith ADAS
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Ffosfforws a photasiwm mewn systemau organig - cael y gorau o'ch pridd

Ffeithlan ar sut i rheoli y pridd i neud y gorau o P a K.
Awdur: OCW
Argaeledd: Ar lein Dyddiad Cyhoeddi: 15/06/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

G1 Cyfrif Celloedd a Mastitis


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

G2 Triniaethau Milfeddygol ac Atal Clefydau mewn Ffermio Organig


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

G3 Clefyd Johne

Gwybodaeth ar gyfer ffermwyr
Awdur: OCW
Argaeledd: ar-lein neu gopi caled Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

G4 Effective animal health and welfare planning

Guidance on producing an animal health plan.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2008 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

G5 Defnyddio cynlluniau iechyd ar ffermydd organig I: gwartheg a


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2007 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

H1 Gwella'r Defnydd o Laswellt


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

H2 Ansawdd Silwair Glaswellt


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

H5 Liwsérn cnwd porthiant amgen

Crynodeb o fanteision a chyfyngiadau liwsern fel cnwd porthiant a chodlys adeiladu ffrwythlonder gan gynnwys cyfarwyddyd ar sefydlu, tyfu'r cnwd, torri a rheolaeth pori.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

How do carbon calculators work?

This factsheet explains the principles behind carbon calculators and describes the characteristics of teh main tools available in an easy to read matrix
Awdur: Laurence Smith, Organic Research Centre
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

J1 Uchafu bwyd o'r maes: Defnyddio cnydau gorchudd

Gwybodaeth ar gyfraniad cnydau gorchudd I ddeiet dofednod.
Awdur: Steve Merritt - Welsh Poultry Centre, Tony Little - OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

J2 Cynyddu bwyd o'r maes i'r eithaf: Annog eich adar i rodio'r maes

Guidance on how to maximise ranging in your flock
Awdur: Steve Merritt - Welsh Poultry Centre, Tony Little - OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

K4 Cael y gorau o ffrwythau a llysiau organig: Tyfu er ansawdd


Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: Ar lein, Copi caled Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

K5 Cael y gorau o ffrwythau a llysiau organig: Ar ôl cynaeafu


Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: Ar lein, Copi caled Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

K6 Cael y gorau o ffrwythau a llysiau organig: Manwerthu a chyflwyno cynnyrch ffres

Canllaw ar gyfer busnesau garddwriaethol sydd am wella safon eu cynnyrch.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

K9 Tyfu grawn i'w fwyta gan bobl


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Key characteristics of Sustainability Assessment Tools Considering Wider Impacts

This factsheet is a summary of assessment tools that go beyond simply calculating carbon footprints. Key characteristics are set out in a easy to read matrix s you can compare systems at a glance
Awdur: Laurence Smith, Organic Research Centre
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

L1 Ffosfforws a photasiwm mewn systemau organig: cael y gorau o'ch pridd


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/06/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Math o gyhoeddiad: Dalen ffeithiau

A1 Organic Farming, climate change, environmental sustainability and food security

Positive role of organic farming in mitigating climate change
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2008 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

A2 Does organic farming help biodiversity and livelihoods in the hills and uplands?

IBERS and ADAS recently completed a Defra research project assessing the biodiversity impact of organic conversion on upland farms.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

A3 Going organic - frequently asked questions

Useful information on how to convert land and livestock.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2009 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A4 Support for organic farming and Glastir, 2011-2013

A summary of the arrangements for organic agreements up until the end of the current RDP (December 31 2013) and their relationship with Glastir.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Accessing the catering market

UK sales of organic food in catering and hospitality grew by a massive 13% in 2014, mainly on the back of the success of the Food For Life Catering Mark. This one page summary outlines the steps you need to take and contacts you need to make to get into this increasingly exciting market
Awdur: Will John, ADAS
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 30/06/2015 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

C1 Non-Organic Seed Derogation


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

C2 Organic Paperwork

Covering problems with forms/paperwork and record keeping.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

C3 Labelling of organic products: changes in the regulations

How to use the new EU organic logo.
Awdur: OCW
Argaeledd: online or hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

C4 Introduction to organic certification for farmers and growers

Explanation of the certification process and contact details of organic control bodies working in Wales
Awdur: OCW
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

D1 Suppliers of organic seed, feed and fertilizer

List of merchants county by county
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

F13 Organic milk production: Financial performance

Comparisons in milk production.
Awdur: OCW
Argaeledd: on-line, hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

F14 Lowland organic beef & sheep production: Financial performance


Awdur: OCW
Argaeledd: on-line Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

F15 Upland organic beef & sheep production: Financial performance


Awdur: OCW
Argaeledd: on-line, hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

F23 Costs of Production and Margins for Welsh organic milk, beef and lamb


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

F24 Clarifying the complexity of milk contracts

How to maximise the price that farmers receive and the factors that affect the milk pricing.
Awdur: Carolyn Smith ADAS
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

G1 Cell counts and Mastitis

9 point control plan
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

G2 Disease prevention and veterinary treatment in Organic Farming

How to limit animal health problems and when and how to treat disease in organic farming.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

G3 Johne's disease

Controlling Johne's disease by testing, hygiene and management changes.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

G4 Effective animal health and welfare planning

Guidance on producing an animal health plan.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2008 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

G5 Using health plans on organic farms I: lowland cattle and sheep

Case study shows the benefit of a health plan and how it can help to identify and address any problems early on.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2007 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

H1 Measuring Grass

How to measure grass
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

H2 Grass Silage Quality


Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

H5 Lucerne - an alternative forage crop

A summary of the benefits and limitations of Lucerne as a forage crop and a fertility building legume including guidance on establishment, crop growth, cutting and grazing management.
Awdur: Grassland Development Centre
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

How do carbon calculators work?

This factsheet explains the principles behind carbon calculators and describes the characteristics of teh main tools available in an easy to read matrix
Awdur: Laurence Smith, Organic Research Centre
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

J1 Maximising feed from the range: Using cover crops for poultry

Information on the contribution of cover crops to poultry diets.
Awdur: Steve Merritt - Welsh Poultry Centre, Tony Little - OCW
Argaeledd: Online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

J2 Maximising feed from the range: Encouraging your birds to range

Guidance on how to maximise ranging in your flock.
Awdur: Steve Merritt - Welsh Poultry Centre, Tony Little - OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

K2 Gene technology terminology and definitions

A glossary.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2009 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

K4 Getting the best from organic fruit and vegetables: Growing for quality


Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

K5 Getting the best from organic fruit and vegetables: Post harvest


Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

K6 Getting the best from organic fruit and vegetables: Retailing and presenting fresh produce

A guide for horticultural businesses to improve the quality of their produce.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

K9 Growing cereals for human consumption

Basic guidelines for the growing of cereals from within Wales.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2011 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Key characteristics of Sustainability Assessment Tools Considering Wider Impacts

This factsheet is a summary of assessment tools that go beyond simply calculating carbon footprints. Key characteristics are set out in a easy to read matrix s you can compare systems at a glance
Awdur: Laurence Smith, Organic Research Centre
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

L1 Phosphorus and potassium in organic systems: Getting the best from your soils

A factsheet on managing soils to make the most of P & K reserves.
Awdur: OCW
Argaeledd: online, hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 01/06/2010 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Lowland organic beef and sheep production: financial performance

Farm income data comparing the financial performance of organic and conventional lowland beef and sheep farms between 2008 and 2103
Awdur: Simon Moakes, IBERS
Argaeledd: Online; Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2014 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic dairy production: financial performance

The chart below indicates how the Farm Business Farm Income data comparing the financial performance of organic and conventional dairy farmers between 2008 and 2013
Awdur: Simon Moakes, IBERS
Argaeledd: Online; Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2014 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic farming's contribution to climate change and agricultural sustainability

Comprehensive analysis of environmental benefits of organic farming
Awdur: Dr Nic Lampkin
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 2007 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Upland organic beef and sheep production: financial performance

Farm income data comparing the financial performance of organic and conventional upland beef and sheep farms between 2008 and 2013
Awdur: Simon Moakes, IBERS
Argaeledd: Online; Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2014 Math: Dalen ffeithiau Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.