logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cyhoeddiadau

Mae Canolfan Organig Cymru yn cyhoeddi ystod o ffeithlenni, canllawiau technegol ac adroddiadau. Gallwch lawrlwytho'r rhan fwyaf o'n cyhoeddiadau o'r tudalen hwn: gweler y rhestr isod. Cliciwch ar un o'r blychau isod a cewch i waelod y dudalen i weld y canlyniadau.
Math o gyhoeddiad: Arall

Cymru Organig Issue 1 Summer 2013

Organic Centre Wales no 1 publication for news and updates on the organic sector in Wales is back. Keep up to date on policy issues, financial insights and market developments.
Awdur: Organic Centre Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2013 Math: Arall Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Mae'r canllaw hon, a gynhyrchwyd fel rhan o brosiect BOBL, yn helpu ffermwyr i ddeall carboniaduron yn well.

Mae'r canllaw hon, a gynhyrchwyd fel rhan o brosiect BOBL, yn helpu ffermwyr i ddeall carboniaduron yn well.
Awdur: Tony Little and Laurence Smith
Dyddiad Cyhoeddi: 30/09/2010 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Cynhyrchu dofednod organig am eu cig

Arweinlyfr technegol ar gyfer cynhyrchwyr
Awdur: Steve Merritt, Rebecca Kelly, Simon Moakes
Argaeledd: ar-lein neu gopi caled Dyddiad Cyhoeddi: 2010 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Meddwl am droi'n organig?

Taflen i gynhyrchwyr
Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: ar-lein neu gopi caled Dyddiad Cyhoeddi: 2010 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Ffermio organig

Cyflwyniad i egwyddorion ffermio organig ar gyfer ffermwyr
Awdur: OCW
Argaeledd: Ar lein Dyddiad Cyhoeddi: 2009/07 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Arweinlyfr ffermwr i gynhyrchu biff a defaid organig yn yr ucheldiroedd

Hanes profiad ADAS ym Mhwllpeiran, perfformiad ariannol ac astudiaethau achos
Awdur: David Frost, Mair Morgan a Simon Moakes
Argaeledd: Ar-lein Dyddiad Cyhoeddi: 2009 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Arweinlyfr ffermwr i gynhyrchu ffrwythau a llysiau organig

Canllaw technegol ar gyfer ffermwyr
Awdur: Tony Little a David Frost (gol)
Argaeledd: Ar-lein Dyddiad Cyhoeddi: 2008 Math: Arall Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Math o gyhoeddiad: Arall

Cymru Organig Issue 1 Summer 2013

Organic Centre Wales no 1 publication for news and updates on the organic sector in Wales is back. Keep up to date on policy issues, financial insights and market developments.
Awdur: Organic Centre Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2013 Math: Arall Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Engaging with the OCW Facebook page

A one-page briefing on how 10 minutes a week will add to the success of the Organic Centre Wales naturally different campaign
Awdur: OCW
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/09/2012 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Helping organic businesses be more sustainable.

Organic Centre Wales project: Helping Organic businesses lead the way in sustainability. Presentation given to Elm Farm Organic Research Conference, January 2012.
Awdur: Sue Fowler
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 16/01/2012 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A farmer's guide to carbon footprint calculators

This guide, produced as part the OCW project Better Organic Business Links, helps farmers understand carbon footprint calculators, enabling them to make informed choice about which of the many systems available is most appropriate for their purpose and farming system.
Awdur: Tony Little, Laurence Smith
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 30/09/2010 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Thinking of going organic?

A leaflet for farmers who may be thinking of converting to organic farming system
Awdur: OCW
Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2010 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic poultry production for meat

A technical guide for producers
Awdur: Steve Merritt, Rebecca Kelly, Simon Moakes
Argaeledd: online or hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 2010 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic farming

Introduction to organic farming systems for farmers considering conversion
Awdur: OCW
Argaeledd: Online, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 2009/07 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A farmers's guide to organic upland beef and sheep production

An account of the experience of ADAS Pwllpeiran, financial performance and case studies
Awdur: David Frost, Mair Morgan and Simon Moakes
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 2009 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic arable farming - conversion options

Summary of key issues for arable farmers considering organic conversion
Awdur: HGCA
Argaeledd: On-line & hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 2008/08 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A farmer's guide to organic fruit and vegetable production

Technical guide for farmers
Awdur: Tony Little and David Frost (eds)
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 2008 Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

CEVAS Booking form

Booking form for a CEVAS course
Awdur: Jane Powell
Argaeledd: Document is in both English and Cymru Math: Arall Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.