logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cyhoeddiadau

Mae Canolfan Organig Cymru yn cyhoeddi ystod o ffeithlenni, canllawiau technegol ac adroddiadau. Gallwch lawrlwytho'r rhan fwyaf o'n cyhoeddiadau o'r tudalen hwn: gweler y rhestr isod. Cliciwch ar un o'r blychau isod a cewch i waelod y dudalen i weld y canlyniadau.
Math o gyhoeddiad: Adroddiad

Arolwg Cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2015

Cynhaliwyd Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2016 drwy gyfweliad ffôn yn ystod mis Tachwedd 2016. Nodwyd cyfanswm o 585 o gynhyrchwyr organig Cymreig; cysylltwyd â 454 ohonynt gyda 421 (72%) yn ymateb. Mae'r adroddiad wedi dangos cynnydd yng ngwerthiant cynnyrch organig, er gwaethaf gostyngiad yn arwynebedd tir sydd wedi ei ardystio'n organig yng Nghymru.
Awdur: OCW
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/2017 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Arolwg Cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2015

Mae Arolwg Cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2015 wedi dangos bod y sector yn cynyddu'n gyson. Unwaith eto cafodd yr arolwg ei gefnogi'n dda gyda 420 o gynhyrchwyr yn ei gwblhau, cyfradd ymateb o 78%. Ar sail y gyfradd ymateb, ym mis Tachwedd 2015, amcangyfrifwyd mai cyfanswm yr arwynebedd tir ardystiedig yng Nghymru oedd 78,400 ha, cynnydd o 2% dros 2014. Mae hyn yn dangos mai effaith cyfranogiad yn y cynllun Glastir Organig newydd fu atal y gostyngiad yn yr arwynebedd tir a ddangoswyd gan ddata Defra a gasgwlyd gan y cyrff ardystio. Mae'r ffigwr newydd hwn yn cynrychioli 4.3% o dir amaethyddol Cymru (gan gynnwys pori garw) yn 2014.
Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2016 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Food values

Why values matter, and how people talk about food.
Awdur: Jane Powell, Sophie Wynne-Jones, Rebecca Sanderson
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 03/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Gwerthoedd bwyd

Pam mae gwerthoedd o bwys, a sut mae pobl yn siarad am fwyd.
Awdur: Jane Powell, Sophie Wynne-Jones, Rebecca Sanderson
Argaeledd: Arlein Dyddiad Cyhoeddi: 03/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2014


Awdur: OCW
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2015 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2013

Paratowyd Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2013 drwy arolwg ffôn yn ystod mis Hydref a Thachwedd 2013.
Nodwyd manylion cyswllt 946 o gynhyrchwyr organig Cymreig a chysylltwyd â 707 o gynhyrchwyr (76%). Arweiniodd hyn at 537 o arolygon yn cael eu cwblhau, gan fod 151 o gynhyrchwyr wedi dadardystio o ffermio organig neu wedi ymddeol, gyda dim ond 19 o gynhyrchwyr yn gwrthod cymryd rhan.
Awdur: Canolfan Organig Cymru
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2014 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Gwneud bwyd dofednod yn fwy cynaliadwy: Disodli soia ym mwyd dodefnod organig


Awdur: OCW
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2012 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Gwneud bwyd dofednod yn fwy cynaliadwy: Di-blisgo cnydau cartref protein.

Llyfryn yn disgrifio sut fedrwn gwella gwerth maethol cnydau cartref fel pys,ffa a bysedd y blaidd a dibynnu llai ar soia.
Awdur: OCW
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2012 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitude Survey - Key Findings

Key findings of the research conducted by Beaufort Research into the attitudes of consumers to organic food.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 31/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Pam fod amaeth-dwristiaeth cynaliadwy yn cynnig cyfleoedd marchnata i'r sector organig

Canllaw i ffermwyr a busnesau eraill
Awdur: ADAS Cymru
Argaeledd: Ar-lein Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Agweddau defnyddwyr at fwyd organig

Adroddiad o arolwg gan Beaufort Research ar agweddau 1,400 o gwsmeriaid tuag at fwyd organig o Gymru.
Awdur: Beaufort Research
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2010 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Crynodeb Gweithredol: - Arolwg mewn i agwedd cwsmeriaid gan Beaufort Research

Crynodeb o ganlyniadau arolwg o agwedd 1,400 o gwsmeriaid tuag at gynnyrch organig o Gymru.
Awdur: Beaufort Research
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2010 Math: Adroddiad Iaith: Cymraeg
Darllenwch ar-lein

Math o gyhoeddiad: Adroddiad

Welsh Organic Producer Survey 2016

The 2016 Welsh organic producer survey was undertaken by telephone interview during November 2016. A total of 585 Welsh organic producers were identified, and 454 producers were contacted of whom 421 responded (72%). The report has shown a rise in sales of organic products, despite a fall in the land area certified as organic in Wales.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/2017 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic Farm Incomes in England and Wales 2014/15

The analysis of 2014/15 data showed that organic farms achieved higher or similar profitability to comparable conventional farms, and on organic LFA (less favoured area) cattle & sheep farms profitability was statistically higher than conventional farms. At the enterprise level, organic dairying net margins were above the conventional level, whilst for beef and sheep enterprises, organic margins were ahead of the conventional sector. Cropping enterprises also showed a positive position for most organic activities, and therefore it can be concluded that with the addition of support payments, organic farms are performing at a similar or better level than comparable conventional farms.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 13/04/2016 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

OCW Producer Survey 2015

The 2015 Organic Centre Wales producer survey has shown the sector is progressing steadily. The survey was again well supported with 420 producers completing the survey, a response rate of 78%. Based on the response rate, the total certified land area in Wales is estimated at 78,400 ha in November 2015, an increase in 2% over 2014, indicating that participation in the new Glastir Organic scheme has had the effect of halting the reduction in land area shown by Defra's data collected by certification bodies during 2014. This represents 4.3% of Welsh agricultural land (including rough grazing) in 2014.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2016 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic Farm Incomes in England and Wales 2013/14

Results of research on the financial performance of organic farms in the 2013/14
financial year
Awdur: Organic Research Centre
Argaeledd: On line Dyddiad Cyhoeddi: 09/11/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A Roadmap for Sustainable Organic Production and Marketing in Wales 2015 - 2020

A draft document setting out the priorities, and the key actions that need to be taken, for the organic sector in Wales
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

BOBL Livestock enterprise benchmark report

Improving efficiency in Welsh organic agriculture through costs of production benchmarking and assessing longer term supply trends.


Awdur: Nic Lampkin
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 28/08/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Growing food in schools and colleges

A desk review of gardening in schools and colleges in Wales, with case studies of action research.
Awdur: Oliver Morris and Jane Powell
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 31/07/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Flintshire school meals project 2013-2015

A report on training and educational activities carried out to support the school meals service in Flintshire
Awdur: Flintshire County Council and Organic Centre Wales
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 31/07/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Working together: Broughton Primary School, Flintshire

A case study of engaging volunteers from the local community in a school garden.
Awdur: Garden Organic
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 10/07/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Working together:Ysgol Gwynedd, Flintshire

A case study of involving local community volunteers with a school garden
Awdur: Garden Organic
Dyddiad Cyhoeddi: 10/07/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Opportunities in catering and hospitality

UK sales of organic food in catering and hospitality grew by a massive 13% in 2014, mainly on the back of the success of the Food For Life Catering Mark. This project helped welsh organic producers get a slice of the cake by scoping out the demand for organic produce from Catering Mark accredited businesses and bring buyers and producers together.
Awdur: Will John, ADAS
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 30/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Affordable food and human rights

Report of a seminar held at Aberystwyth University on 29 April 2015
Awdur: David Frost and Naomi Salmon
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 30/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh Organic Wool and the Global Textile Standard

The textiles industry in general operates on a vast scale. The Global Organic Textiles Standards (GOTS) was developed with these sorts of operations in mind, but in the context of a small business in Wales the standards can be disproportionate and frequently irrelevant. Thsi report discusses teh issues and puts forward some proposals to make the process more effective, relevant and simpler while retaining the integrity of the standards.
Awdur: Juliet Morris, Ystrad Farm
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 28/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Using behaviour change and values to promote organic food

An introduction to behaviour change theory, with suggestions for how it could be used.
Awdur: Rachel Lilley
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 24/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

The Role of Agroecology in Sustainable Intensification

Farming practices which balance the needs of the land with those of people have a huge part to play in safeguarding food security, a major new study has found
Dyddiad Cyhoeddi: 18/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Food values

Why values matter, and how people talk about food.
Awdur: Jane Powell, Sophie Wynne-Jones, Rebecca Sanderson
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 03/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Gwerthoedd bwyd

Pam mae gwerthoedd o bwys, a sut mae pobl yn siarad am fwyd.
Awdur: Jane Powell, Sophie Wynne-Jones, Rebecca Sanderson
Argaeledd: Arlein Dyddiad Cyhoeddi: 03/06/2015 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

The Organic Retail Market in Wales 2015

The report combines data from three sources: Nielsen Scantrack which covers sales through major food and drink retailers (supermarkets) in Wales/West, surveys of Welsh organic businesses (independent retailers, processors, box schemes, farm shops and others) carried out by the Soil Association and data from the Welsh producer survey carried out by Organic Centre Wales. In addition, comments were invited from a number of industry experts.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 21/05/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Reinvigorating Wales' local grain economy

This project is about reinvigorating Wales' local grain economy. It aims to connect grain
based businesses in Wales; promote Welsh grain and its products; quantify the current
and potential demand for welsh grain from bakers and brewers; assess the potential of a
Welsh bred barley variety to increase the proportion of Welsh grain used by brewers; and
to learn from other countries with better established local grain economies.
Dyddiad Cyhoeddi: 16/05/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

A Strategy for Sustainable Organic Production and Marketing in Wales

Developing and building the resilience of the organic sector to optimise its contribution to sustainable development in Wales. COPY CIRCULATED TO CONFERENCE ON 21 MAY
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh Organic Producer Survey 2014

Welsh Organic Producer Survey 2014

Awdur: Simon Moakes, Dafydd Owen and Nic Lampkin
Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Towards Welsh grown malting barley: The potential of 'Pipkin'

A summary of the available information on Pipkin in terms of its agronomic and malting characteristics.
Awdur: Sue Buckingham, IBERS Grassland Development Centre
Argaeledd: On line Dyddiad Cyhoeddi: 26/02/2015 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Making poultry feed more sustainable: The potential for homegrown Sunflowers

Sunflowers are usually grown for their oil, and the meal left behind has been long been part of poultry diets. But what if we were to grow them primarily as a high protein and energy feed? This report These on-farm trials at Capestone Organic Poultry in Pembrokeshire showed they were are extremely high in energy but protein levels were disappointing. However, in combination other complementary home grown ingredients such as dehulled beans, is possible grow significantly more of our feed in Wales than is currently the case.
Awdur: Cliff Nixey, Poultry Xperience
Argaeledd: On line Dyddiad Cyhoeddi: 2014/01/02 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Opportunities for local school-producer food links in Flintshire

A review of schoolyard farmers markets in FLintshire and suggestions for other activities including Growing for the Gate, Community Feasts and Pop-Up Restaurants.
Awdur: Mid Wales Food and Land Trust
Argaeledd: PDF online Dyddiad Cyhoeddi: 01/09/2014 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh Organic Producer Survey 2013

The 2013 Welsh organic producer survey was undertaken via a telephone survey during October and November 2013. Contact details for a total of 946 Welsh organic producers were identified, and 707 producers were contacted
(76%). This resulted in 537 completed surveys as 151 producers had decertified from organic farming or retired, with only 19 producers declining to participate.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2014 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Private kill in the Usk Valley

A report on a meeting held on 18 February 2014 to look at private kill in the Usk Valley. The report includes contact details for abattoirs supplying this service.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 28/02/2014 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Open Farms Extension - Final Report

The aim of the BOBL-funded Open Farms programme was to engage communities and school children through learning about organic food and farming. This was achieved through practical visits to local organic farms where visitors could be inspired by the farmer, the farm, nature and what farming delivers for the community.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitudes towards Organic Food 2013

In 2013, BOBL commissioned Beaufort Research to carry out a second phase of research which built on the results of a survey originally conducted in 2010. The 2013 survey included a review of 2012 Kantar World panel data and a comparison with its equivalent from 2009 along with a survey of 700 Welsh consumers. In addition, BOBL required qualitative research in the form of focus groups to help explain some of the survey findings by further exploring understanding and attitudes towards organic food, as well as the motivations and barriers to purchase.

Awdur: Beaufort Research
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 10/09/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Four case studies of organic hospitality and food tourism businesses in Wales

Profiles of four businesses that demonstrate how organic accreditation can add value to visitors' experience.
The four businesses were interviewed in 2010 as examples of good practice for agri-tourism businesses that had integrated organic certification into their tourism offer. The businesses were revisited in 2013 and the profiles updated.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 19/05/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Shear waste: The market potential of organic wool from Wales

British wool prices have transformed in the past four years, reaching a record 25 year high in 2011. The British Wool Marketing Board, that handles almost the entirety of the UK wool clip, is confident that the strengthening market is an underlying, long term trend. Simultaneously, demand from manufacturers and consumers for materials that are natural, sustainable, environment-and welfare-friendly in origin, is strengthening. UK sales from the organic textiles sector alone is valued in excess of £100 million.

This report explores the growing markets for British wool and organic textiles, and seeks to understand why organic wool remains largely invisible and the sustainability of its associated business sector so fragile.

Awdur: Juliet Morris, Ystrad Traditional Organics
Argaeledd: On line, Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Environmental footprinting for farm businesses

As awareness of our impact on the environment has increased, it has become more important to measure and monitor that impact accurately. This report explains how impact assessment tools (including Carbon Foot Calculators) work and reviews the ones that most relevant to organic farmers.
Awdur: Laurence Smith, Organic Research Centre
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Making poultry feed more sustainable: Dehulling homegrown protien crops

If we can improve the nutritional value of some of our homegrown protein crops such as peas and beans, we may be able to reduce the amount of soya we buy in. One way to that is to remove the seed hulls, which reduce the quality and contain anti nutritional factors which impair digestion. This report looks at the dehulling process and its potential nutritional and economic benefits.
Awdur: Dr. Cliff Nixey, poultry Xperience
Argaeledd: On line; Hard Copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Thatching straw: An opportunity for Welsh producers

There is much enthusiasm among the thatching community to source UK and indeed Welsh straw. Organic straw is particularly prized because the lower nitrogen conditions, typical of organic compared to conventional growing conditions, produce a stronger stem that is less susceptible to rotting

This report looks at the market for straw and discusses the technical, logistical and marketing issues for this unique crop
Awdur: Andrew Trump, Organic Arable; Philip Jones, Independent Researcher
Argaeledd: Online; Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/04/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Key factors determining the long term success of CSA projects in Wales

This report draws on the experience of Community Supported Agriculture projects in Japan, France, USA and the UK to identify the key factors that contribute to their long term survival.
Awdur: Roger Hitchings, Organic Research Centre
Argaeledd: On line, Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 11/03/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Linking farmers: Growing and feeding oats for poultry in Wales

Naked oats are particularly suitable for poultry diets because of their high oil content and proportionately higher levels of the amino acids that birds most need. This report confirms the nutritional advantages of naked oats, documents the experience of producers growing this crop, and looks at how direct relationships between arable and poultry producers can improve access to quality, traceable ingredients at fair prices .
Awdur: Heather McCalman, IBERS Grassland Development Centre
Argaeledd: On Line; Hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/2013 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

The Welfare of Male Calves in Welsh Organic Dairy Herds

The humane slaughter of unwanted bull calves has become a common practice in UK dairy herds. This report reviews the situation in Wales and identifies solutions.
Awdur: Phil Jones
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 2013 01 21 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

OCW Producer Survey 2012 Executive Summary

Executive summary of the Welsh Organic producer Survey, which reports data collected in telephone interviews to organic producers across Wales. Providing a report of the current challenges and trends in the sector.

This report has been funded by Welsh Government and produced by Organic Centre Wales under the BOBL supply chain efficiency project.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

OCW Producer Survey 2012 Full Report

The 2012 Welsh organic producer survey was undertaken via a telephone survey during October and November 2012. Contact details for a total of 1018 Welsh organic producers were identified, and over 700 producers were contacted, resulting in 647 completed surveys, a 64% response rate, similar to previous years.
Awdur: OCW
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Open Farms initial programme final report 2012

The Open Farm Events project aims to engage people, especially in disadvantaged communities, with organic food and farming. This report documents the objectives of the activity and outlines its achievements.
Awdur: Soil Association
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 12/10/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Making organic poultry feed more sustainable: Dehulling homegrown protein crops

A booklet outlining how dehulling peas and beans can improve the nutritive quality of protein crops and reduce reliance on soya in organic feeds
Awdur: OCW
Argaeledd: On line and hard copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Making poultry feed more sustainable: The potential for oil seed crops to replace soya

A booklet assessing the potential of oil seed crops such as oilseed rape and sunflower to replace soya in organic poultry feed.
Awdur: OCW
Argaeledd: Online and Hard Copy Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Making poultry feed more sustainable; Using oilseed crops

The potential for oil seed crops to replace soya in organic poultry feed
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh Organic Producer Survey 2011

The 2011 Welsh organic producer survey was undertaken via a telephone survey during October and November 2011. A total of 700 producers were contacted, resulting in 627 completed surveys.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Public Sector Procurement in Wales and the Organic Sector

A summary of the report on public sector procurement in Wales and the organic sector.

Mabis were commissioned to undertake research on behalf of Organic Centre Wales (OCW) to examine public sector food procurement in Wales. The report is relevant to suppliers of all organic and local food.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 30/06/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Sustainable Food Communities - Final report

Creating a virtuous circle between food education, practical engagement and consumption to drive significant changes in food culture.

A summary of the achievements of the Sustainable Food Communities Wales project. The project worked with lead partner organisations in four discrete areas - Cardiff, Gwynedd, Newtown (Powys) and Pembrokeshire - to develop and deliver local initiatives using the approach pioneered by the Soil Association in their Food for Life programme.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 29/06/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Sustainable Food Communities - Annexes

The final report on the Sustainable Food Communities (SFC) project was published to the Organic Centre Wales website in July 2012 and is available online. This annex to the report is based on the final reports of the activities funded by the SFC project. They are presented as case studies and a source of inspiration to anyone who wishes to support or initiate such activities in the future.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 28/06/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Public Sector Procurement in Wales with reference to Organic Fruit and Vegetables

This report was commissioned by the BOBL project as part of Organic Centre Wales and provides an overview of the public sector procurement opportunities and challenges facing the organic sector in Wales.

Menter a Busnes (Mabis) were asked to evaluate a tendering exercise in which the BOBL project played a key part in ensuring a consortium bid was submitted by organic producers to supply fruit and vegetables to universities in Mid and South Wales. During a review of the project it was concluded that most of the report was applicable to all commodities and Mabis were asked to include the opportunities for both the Organic Milk Sector, and the Organic Meat Sector.
Awdur: Mabis on behalf of Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Evaluation of BOBL Project - Miller Research First Interim Report

This document provides an independent review of the first two years of work undertaken though the Better Organic Business Links project.
Awdur: Miller Research
Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Improving the Sustainability of the Organic Sector in Wales

A report on the work carried out by Weir - total supply chain sustainability on behalf of the BOBL project.
Awdur: Chris Stanley, Weir tscs
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Gwella Cynaliadwyedd y Sector Organig yng Nghymru

Adroddiad ar waith Weir - total supply chain sustainability, ar ran y prosiect BOBL.
Awdur: Chris Stanley, Weir tscs
Argaeledd: Pawb Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2012 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic agriculture in Wales 2010

Statistical report
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic Centre Wales focus group Research

The aim of this work was to find out what statements are most compelling when it comes to convincing consumers to buy organic.

Organic Centre Wales have commissioned MGBPR to produce PR messages for organic products. Following on from previous quantitative market research carried out by Beaufort research, MGBPR developed a number of positioning statements and benefit statements for organic produce. Trilein were commissioned to conduct a small scale additional qualitative piece of research to assess the reaction of potential consumers. This report provides an overview of the commission and outlines the key findings of the research.

Awdur: Trilein Ltd.
Dyddiad Cyhoeddi: 01/11/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitude Survey - Key Findings

Key findings of the research conducted by Beaufort Research into the attitudes of consumers to organic food.
Awdur: Organic Centre Wales
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 31/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Dwyieithog
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitude Survey - Executive Summary of Beaufort Research Phase 2 Report

Executive Summary from the report by Beaufort Research into the attitudes of consumers to organic products.
Awdur: Chris Timmins, Beaufort Research
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 30/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitude Survey - Beaufort Research Phase 2 Report

A report on a survey conducted by Beaufort Research into the attitudes of consumers to organic produce from Wales.
Awdur: Chris Timmins, Beaufort Research
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 29/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Consumer Attitude Survey - Beaufort Research Phase 1 Report

A review of existing evidence to inform Phase 2.
Awdur: Beaufort Research
Dyddiad Cyhoeddi: 28/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Why sustainable agri-tourism is a market opportunity for the organic sector

A guide for farmers and other businesses published by Organic Centre Wales.
Awdur: ADAS Wales
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 01/07/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Soil carbon sequestration and organic farming: a review of current evidence

A briefing paper which reviews the evidence for soil carbon sequestration in organic cropping systems.
Awdur: Laurence Smith, Susanne Padel and Bruce Pearce
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic farming and biodiversity: a review of the literature

A review.
Awdur: Jo Smith, Martin Wolfe, Laurence Woodward, Bruce Pearce and Nic Lampkin
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

BOBL Market Review - Horticulture

This review is one of four reports covering the main organic commodities in Wales. It provides a snapshot of the organic Horticulture market at the outset of the project.
Awdur: Roger Hitchings and Steven Merrit
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

BOBL Market Review - Red Meat

This review is one of four reports covering the main organic commodities in Wales. It provides a snapshot of the organic red meat market at the outset of the project.
Awdur: David Frost, Carolyn Smith, Fay Francis et al.
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

BOBL Market Review - Dairy

This review is one of four reports covering the main organic commodities in Wales. It provides a snapshot of the organic dairy market at the outset of the project.
Awdur: David Frost, Carolyn Smith and Fay Francis
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

BOBL Market Review - Arable, Pigs & Poultry

This review is one of four reports covering the main organic commodities in Wales. It provides a snapshot of the market for organic arable crops and their main consumers, pigs and poultry at the outset of the project.
Awdur: Roger Hitchings, Gerard Dinnage, Stephen Merrit and Rebecca Nelder
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 01/02/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Developing the markets for organic food in the Welsh hospitality and tourism sector : a review of the literature

A clarification of the the concepts of sustainable tourism, ecotourism, agri-tourism and food tourism and of the existing situation in respect of 'green' tourism accreditation schemes.
Awdur: David Frost and Carolyn Wacher
Argaeledd: ALL Dyddiad Cyhoeddi: 21/01/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Developing the markets for organic food in the Welsh hospitality and tourism sector: Six case studies

Six case studies of successful organic hospitality and food tourism businesses in Wales.
Awdur: Fay Francis, David Frost and Carolyn Wacher
Argaeledd: ALL Dyddiad Cyhoeddi: 21/01/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Developing the markets for organic food in the Welsh hospitality and tourism sector: Survey Report

Questionnaire survey report of all the known organic agri-tourism providers in Wales.
Awdur: David Frost and Carolyn Wacher
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 21/01/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Update of Organic UK Campaign

A powerpoint update on the progress of the Organic UK campaign.
Awdur: Catherine Fookes
Argaeledd: All Dyddiad Cyhoeddi: 08/01/2011 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh organic producer survey 2010

Results of the 2010 producer survey
Awdur: Simon Moakes and Sue Fowler
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 31/12/2010 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Carbon footprinting for farm businesses

As awareness of our impact on the environment has increased, it has become more important to measure and monitor that impact accurately. In this context, several calculators have been developed to assess the carbon footprint of farm businesses. However, there is little consistency between them in terms of either the methodology or the raw data on which the calculations are based, and this means they can give very different answers to the same question.
This document sets out to: develop a better understanding of how footprinting calculators work; explain how and why they differ from one another; highlight the issues to consider when choosing the most appropriate calculator for a particular farm or purpose; summarise the key features of the main calculators currently in use.
Awdur: Tony Little, Laurence Smith
Argaeledd: On line, Hard copy from OCW Dyddiad Cyhoeddi: 30/09/2010 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh organic producer survey 2009

The 2009 Welsh organic producer survey was carried out during October and November
2009, through a combination of a postal and telephone survey. A total of 950 surveys were
sent out, with 618 producers responding, a 65% return rate. The results are summarized here.
Awdur: Simon Moakes and Sue Fowler
Argaeledd: online Dyddiad Cyhoeddi: 2010 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Welsh organic production and market report 2008

The results of the 2008 producer survey
Awdur: Simon Moakes and Nicolas Lampkin
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 2009 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Organic vegetable storage in Wales - opportunities and constraints

Technical report.
Awdur: Pauline van Diepen
Argaeledd: Online Dyddiad Cyhoeddi: 2007 Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

NFU Organic Newsletter


Awdur: NFU
Math: Adroddiad Iaith: Saesneg
Darllenwch ar-lein

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.