logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cwrs Hyfforddiant Manwerthu a Rhwydweithio, 8 Mai 2013

Mae Canolfan Organig Cymru'n cynnig cyfle hyfforddi cyffrous ar gyfer 2013 yr ydym wedi'i ddatblygu drwy gydweithio'n agos â nifer o fusnesau organig. Ni godir tâl am yr hyfforddiant yma sy'n cael ei gynnig fel rhan o'r prosiect BOBL.

Beth dy'n digwydd?
Mae'r hyfforddiant yn cynnwys hyfforddiant a rhwydweithio off-site a wedyn ymwelida can yr arbenigwr i'ch siop. Bydd y sesiwn yn:

a) Gyfle i fan werthwyr rhwydweithio gyda pobl sy'n gwynebu'r un heriau
b) Arolwg o'ch siop mewn golau newydd gan arbenigwr
c) Gymorth i staff i ddeall egwyddorion organig a'r pwysigrwydd o cadwyni cyflenwi lleol.

Deunyddiau manwerthu
Yn ogystal â'r hyfforddiant gallwn gynnig deunyddiau man gwerthu trawiadol a llawn gwybodaeth i chi ar gyfer eich siop i helpu i ysgogi gwerthiant y cynnyrch organig rydych chi'n gynnig. Nod y deunyddiau manwerthu yw tynnu sylw at y ffeithiau am nwyddau organig drwy gwestiynau ac atebion, i helpu cwsmeriaid i ddarganfod nwyddau organig yn eich siop.

Buddion
Mae deunyddiau manwerthu trawiadol yn medru denu cwsmeriaid a gwella'u profiad yn y siop, yn ogystal a'u helpu i ddarganfod buddion bwyd organig.

Yr hyfforddwr
Roedd Adam York yn un o ddau a ddechreuodd Unicorn Grocery Ltd, siop l0,000ft² yn Manceinion. Erbyn iddo adael am Gymru yn 2010 roedd Unicorn yn gwerthu £3.7m pob blwyddyn, £1m ohono yn nwyddau organig ffres. Roedd Adam yn arwain y tîmoedd llysiau, prynu a cyllid am flynyddoedd maeth. Tra yno, fe ddechreuodd fusnes arall yn tyfu cnydau salad a deiliog ar gyfer y siop. Yn ei flynyddoedd olaf gyda'r cwmni fe ddatblygodd hyfforddiant o fewn Unicorn i fagu sgiliau'r hanner cant of staff oedd yn gweithio yno.

Hoffem gynnig y gwasanaeth hwn i chi a fydd yn cael ei deilwra i'ch anghenion penodol. I'n helpu i wneud hynny cwblhewch y ffurflen isod ar-lein erbyn 11 Ionawr 2013. Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â Tony Little ar 01970 621632 jll@aber.ac.uk.

Cwblhewch y ffurflen isod

] ] ] ] ]
Busnes
Enw Cyswllt
Dyddiadau sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant
Dangoswch pa fath(au) o gynnyrch organig rydych yn ei stocio fwya / neu le mae angen yr help mwya arnoch i'w hyrwyddo:
Cig
Llaeth
Ffrwythau a Llysiau
Nwyddau sylfaenol e.e. wyau, bara
Arall (nodwch)
Os arall, rhowch fanylion
Dangoswch y math o gwsmeriaid sy'n ymweld â'ch siop:
Teuluoedd ifainc a phlant
Oedolion ifainc/myfyrwyr
Oedolion (20-44)
Oedolion (45-65)
Oedolion (65+)
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)
Cd diogelwch
Teipiwch y nodau yn y delwedd uchod i mewn i'r bocs Delwedd newydd

  

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.