logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

CSA Gardd Farchnad Rhos

Rhos market garden

Symudodd Mick ac Alice Westrip i Drefyclo i sefydlu Gardd Farchnad Rhos tua phedair blynedd yn ôl. Maent yn gwerthu eu cynnyrch ar wahanol stondinau marchnad yn yr ardal, ond roeddent am feithrin cysylltiadau agosach â'r gymuned leol. Cawsant y syniad o werthu 'talebau llysiau' sy'n gallu cael eu cyfnewid ar eu stondin drwy gydol y flwyddyn.

Er na ddisgwylir i gwsmeriaid weithio ar y fferm, mae Mick ac Alice wedi canfod bod pobl nid yn unig am helpu â'r chwynnu, ond hefyd gyda marchnata a chyflenwi cynnyrch. Maent yn ceisio trefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer eu haelodau, megis boreau coffi a barbeciwiau, i ddod â phawb ynghyd i ddweud 'diolch'.

Yn ôl Mick: "Cynllun syml iawn sydd gynnon ni, ac mae'r gymuned leol yn ein cefnogi drwy brynu ein cynnyrch ymlaen llaw. Mae hynny'n rhoi marchnad ddiogel iawn i ni ac yn rhoi arian yn ein pocedi ar ddechrau'r tymor pan fydd angen i ni brynu'r holl had, compostau a mewnbynnau eraill. Mae pobl eisiau ein cefnogi oherwydd mai busnes lleol bach ydyn ni sy'n cynhyrchu bwyd organig da ac mae hynny wir yn rhoi hwb i ni."

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.