logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Prosiect prydau ysgol, Caerdydd.

serving foodFel rhan o brosiect BOBL Canolfan Organig Cymru, cafodd llysiau organig a lleol eu gweini i blant Ysgol Gynradd Kitchener yn Riverside, Caerdydd ar 24 Tachwedd 2009. Cydlynwyd y prosiect gan Gymdeithas Marchnad Gymunedol Riverside ac Arlywo Caerdydd.

Oherwydd y cyfartaledd uchel o blant Moslemaidd a Hindwaidd, penderfynodd Arlwyo Caerdydd weini cawl cennin i bawb a chynnwys plant a oedd yn lysieuwyr a phlant gyda chinio pecyn. Hefyd cafodd moron a broccoli eu gweini fel ychwanegiad i'r prif bryd.

Mynychwyd y pryd gan lywodraethwyr yr ysgol, ffermwyr oedd wedi tyfu'r llysiau a chynrychiolwyr y gymuned.
serving soup after school
Daeth y llysiau o fferm organig ger Y Fenni, a daeth y bara o bopty lleol.

Cymerodd plant o Flwyddyn 4 ran mewn sesiwn ar fwyd lleol a thymhorol a drefnwyd gan FACE Cymru, ac roeddent wedi helpu i dorri'r llysiau ar gyfer y cawl ac fel ychwanegiad i'r prif gwrs.

Yn dilyn hynny, gwerthodd y Siop Fwyd Gydweithredol leol fagiau o ffrwyth, cynhwysion tro-ffrio neu salad i'r rhieni fel yr oeddent yn casglu eu plant.

Yn ogystal, rhoddwyd cawl a thaflen ryseitiau i'r rhieni.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.