logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Tyfu'r Dyfodol

Er 2005, mae Canolfan Organig Cymru yn gweithio gyda phartneriaeth o sefydliadau, ffermydd ac unigolion ar draws Cymru i defnyddio mwy o fwyd organig a lleol mewn prydau ysgolion ac addysg. Children looking at vegetables

Adroddiad cynhadledd mis Medi 2005
Adroddiad cynhadledd mis Mai 2006
Adroddiad cynhadledd mis Mawrth 2007

Gweler ein hadroddiad newydd:
Adroddiad ymgynghoriad athrawon a gynhaliwyd ym mis Ebrill 2010

Rydym bellach yn gweithio Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu addysg bwyd er mwyn i bob plentyn gael hyd i fwyd a dyfir yn lleol ac yn gynhaliol, a dysgu a ble mae'u bwyd yn dod trwy arddio ac ymweld â ffermydd.

Mae'r Ganolfan hefyd yn aelod o Grwp Gwaith Bwyd yr RCE a gyhoeddwyd ym mis Mai 2011 bapur trafod ar fwyd mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fydeang:

Transformative education and food: thoughts from Wales (PDF)

Gellwch wneud sylwadau ar y ddogfen yma: http://foodesdgcwales.wordpress.com

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ar 01970 621530.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.