logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Marchnad Ffermwyr Ysgol yn Ysgol Gynradd y Fali, Ynys Môn

Cychwynnodd y prosiect gyda gweithdy yn yr ysgol ar 2 Tachwedd 2010. Rhoddwyd cyflwyniad gan staff Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Cymru i'r disgyblion ynglŷn â marchnadoedd ffermwyr a hefyd buont yn arwain trafodaeth. Bu'r plant yn cynnig syniadau creadigol o ran cyhoeddusrwydd i'r farchnad, cyfathrebu â chwsmeriaid, cynhyrchu eu heitemau eu hunain i'w gwerthu, rheoli cyllid ac asesu llwyddiant.
Rydych chiCynhaliwyd cyfarfod pellach ar 19 Tachwedd i gynllunio'r digwyddiad yn fanylach, a rhoddwyd baner a thaflenni i'r ysgol i hysbysebu'r digwyddiad.

Cynhaliwyd y farchnad ar ôl amser ysgol ddydd Llun 13 Rhagfyr. Roedd 12 o stondinau cynhyrchwyr yn gwerthu cig, teisennau, blodau a llysiau, coed Nadolig, anrhegion, cardiau a basgedi bwyd. Roedd gan yr ysgol ei stondin ei hun yn gwerthu crymblau ffrwythau, bisgedi, trimins coed a marmalêd y Nadolig a bu pob dosbarth yn paratoi rhywbeth i'w werthu. Hefyd roedd yna gaffi'n gwerthu diodydd poeth ac oer, roedd Siôn Corn yn ei ogof, cerddoriaeth, raffl a hyd yn oed peiriant eira.

Plant ar ffermY mis Gorffennaf canlynol, ymwelodd disgyblion o'r ysgol â Gwêl Enlli, fferm organig gyfagos. Ar y fferm bu Dr Wil Roberts a Dr Diana Roberts, y ffermwyr, yn dangos i'r disgyblion pa mor eang yw amrywiaeth y rhywogaethau o weiriau, planhigion a blodau sy'n ffynnu yno a sut mae'r rhain yn darparu diet amrywiol i'r gwartheg duon Cymreig yn ogystal â ffynhonnell fwyd i lawer o bryfed, gan gynnwys gwybedyn Mai, gwas y neidr a gloÿnnod byw. Hefyd cawsant hyd i lygod pengrynion y dŵr a brogaod a gwelsant goed a oedd wedi'i blannu.

A hoffech chi drefnu marchnad yn eich ysgol chithau?
Trefnwyd y prosiect hwn gan Ymddiriedolaeth Bwyd a'r Soil Association gyda chyllid gan brosiect BOBL Canolfan Organig Cymru. Os yw'ch ysgol chi am gymryd rhan, cysylltwch â ar 0117 914 2422. Gallwch hefyd lawrlwytho mwy o wybodaeth am drefnu marchnad fan hyn: Marchnadoedd ffermwyr ysgolion.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.