logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Mae Ganolfan Organig Cymru yn weithgar yn y byd addysg, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, darparwyr addysg bwyd a ffermio, athrawon, ffermwyr ac ysgolion. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Prosiect cinio ysgol, Abergele

darparu bwyd
Fel rhan o brosiect BOBL gan Ganolfan Organig Cymru, fe gynhaliwyd pryd bwyd organig a lleol yn ysgolion cynradd Sant Elfod, Glan Gele a Glan Morfa yn Abergele, Conwy ar 12 Tachwedd 2009. Bwydlen y dydd oedd cig oen wedi'i rostio. child with tray

Cafwyd y cig o ddwy o ffermydd lleol, un ohonynt yn organig; daeth moron, bresych ac afalau o ardd farchnad yng Nghonwy; roedd y cennin o Sir y Fflint; a daeth tatw organig Cymreig oddi wrth ddosbarthwr organig yng Nghonwy.


girls eating a school mealY pwdin oedd crymbl afalau gyda saws gwyn wedi'i wneud o laeth organig, a chafodd y plant gynnig amrywiaeth o iogyrtiau organig a lleol.

Gwahoddwyd cynghorwyr, llywodraethwyr ac aelodau eraill o'r gymuned i'r prydau, a oedd yn dilyn sawl wythnos o weithgareddau addysgol yn yr ysgol. Cwblhaodd y disgyblion brosiectau o'u dewis eu hunain, ac anfonodd un ysgol ei Grwp Gweithredu Maetheg Ysgol ei hunan i ymweld â fferm leol, yn ogystal â gwahodd ffermwyr lleol i'r ystafell ddosbarth i sôn am yr hyn y maent yn ei wneud.

Yn dilyn y pryd, cynhaliwyd marchad ffermwyr ar diroedd yr ysgol.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.