logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Strategaeth  |  Cynllun Ffermio Organig  |  Cynlluniau gweithredu  |  Cynllun Datblygu Gwledig  |  Ymgynghoriadau  |  Safonau  |  Ystadegau

Cynlluniau gweithredu organig

buchod llaethMae cynlluniau gweithredu organig yn adeiladu ar y syniad ei bod yn bosib i ddylanwadu ar ddatblygiad bwyd a ffermio organig drwy bolisi mewn fframwaith strategol. Paratowyd y Cynllun gweithredu organig cyntaf Cymru gan Bartneriaeth Bwyd Amaeth Cymru yn 1999 (gweler [ital:Sector Fwyd Organig Cymru: Cynllun gweithredu strategol], sydd ar gael gan Canolfan Organig Cymru), gyda'r targed y byddai 10% o sector amaethyddol Cymru'n organig erbyn 2005.

Gyda chymorth gan Ganolfan Organig Cymru, cynhyrchodd y Grwp Strategaeth Organig ail Gynllun Gweithredu Organig Cymru yn 2004. Canolbwyntiodd y Cynllun hwn fwy ar ddatblygu'r farchnad am gynhyrhcion organig fel yr anelir at darged uwch o ran arwynebedd tir yng nhgyd-destun nghyd-destun datblygu'r farchnad. Daeth y cynllun gweithredu hwn i ben, ynghyd â Grŵp Strategaeth Organig Llywodraeth Cymru, yn 2010.

Gweler hefyd hanes cymorth i ffermio organig yng Nghymru ar y wefan hon.
Gweler ein hanes cefnogaeth i ffermio organig yng Nghymru ar y wefan hon.

Cysylltau allanol:
Cynllun Gweithredu Organig Lloegr
Two Years on (Dilyniant i Gynllun Gweithredu Lloegr)
Cynllun Gweithredu Organig yr Alban (2011- hyd heddiw)
Cynllun Gweithredu Ffermio Organig Iwerddon (2013 - 2015)
Cynllun Gweithredu Organig Ewrop (2004- hyd heddiw)
Llawlyfr a Phrosiect Gwerthuso'r Cynllun Gweithredu Organig Rhyngwladol
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.