logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cynllun Datblygu Gwledig Echel 3 a 4: eich cyfle chi i gychwyn prosiect

polytunnel
Ym mis Gorffennaf 2007 rhoddwyd caniatâd i 18 o barneriaethau lleol newydd o gwmpas Cymru i fwrw ymlaen i baratoi eu cynlluniau busnes ar gyfer y cyfnod tair blynedd rhwng 2008 a 2010. Mae'r cyllid yn dod o Echel 3 a 4 y cynllun datblygu gwledig ar gyfer Cymru, 2007-2013, sy'n cynnwys hyd at £103 miliwn mewn cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau sy'n berthnasol i fentrau bwyd ac amaeth-amgylcheddol lleol, twristiaeth, hyfforddi a sgiliau, treftadaeth wledig a llawer mwy yn ogystal. Er mwyn cael eich cynnwys mae'n rhaid i brosiectau fod yn gyson gyda strategaethau lleol.

Darganfyddwch fwy.

Beth yw Echel 3 a 4?

Mae echelau 3 a 4 wedi'u targedu at brosiectau datblygu gwledig sydd wedi'u cydlynu gan bartneriaethau lleol yng Nghymru, fel a ganlyn:

ECHEL 3 (arallgyfeirio gwledig)
Creu a datblygu busnesau.
Annog gweithgareddau twristiaeth.
Gwasanaethau sylfaenol ar gyfer yr economi a'r boblogaeth wledig.
Adnewyddu a datblygu pentrefi.
Cadwraeth ac uwchraddio y dreftadaeth wledig.
Hyfforddiant a gwybodaeth
Ennill sgiliau, ysgogiad a gweithredu strategaethau datblygu lleol.

ECHEL 4 (Arweinydd - mentrau lleol)
Gweithredu strategaethau datblygu lleol: cystadleugarwch (rhagbrofi / profi mesurau Echel 1)
Gweithredu strategaethau datblygu lleol: amgylcheddol / rheoli tir (rhagbrofi / profi mesurau Echel 2)
Gweithredu strategaethau datblygu lleol: ansawdd bywyd / arallgyfeirio (rhagbrofi / profi mesurau Echel 3)
Gweithredu prosiectau cydweithio
Rhedeg y grŵp gweithredu lleol, ennill sgiliau ac ysgogi'r diriogaeth fel y cyfeirir ato yn erthygl 59 o 1698/2005

Gellir canfod manylion llawn cynigion Echel 3 a 4 y Cynllun Datblygu Gwledig a ddefnyddiwyd fel canllawiau ar gyfer paratoi strategaethau lleol, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer grwpiau gweithredu lleol ar Dudalennau Cynllun Datblygu Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Sut y gall Canolfan Organig Cymru helpu?

Mae Canolfan Organig Cymru yn gallu:

darparu gwybodaeth ynghylch y rhan fwyaf o agweddau bwyd a ffermio organig i gefnogi cynigion prosiectau lleol;
cefnogi partneriaethau lleol wrth asesu perthnasedd bwyd a ffermio organig i'w nodau strategol; a
helpu asesu gwerth neu wendidau unrhyw gynigion a ddaw gerbron.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar fannau eraill ar y wefan hon neu cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru yn uniongyrchol.

Cyfarwyddwr, Canolfan Organig Cymru: Ffôn: 01970 621627.
Rheolwr y Ganolfan, Canolfan Organig Cymru. Ffôn: 01970 622248
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.