logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Strategaeth  |  Cynllun Ffermio Organig  |  Cynlluniau gweithredu  |  Cynllun Datblygu Gwledig  |  Ymgynghoriadau  |  Safonau  |  Ystadegau

Y Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013


tirlun yr ucheldirFfynhonnell llawer o'r cymorthdaliadau i'r Gymru wledig yw'r Cynllun Datblygu Gwledig (CDG). Mae CDG 2007-2013 yn dod i ben, gyda 2014 yn flwyddyn bontio sy'n arwain at weithredu CDG 2014-2020 yn llawn o 2015 ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd mwy o wybodaeth ar gael, gan gynnwys gwybodaeth am yr ymgynghoriadau sydd ar y gweill erbyn dechrau 2014. Yn y cyfamser, gellir cael hyd i wybodaeth am fframwaith y CDG wrth iddo ddatblygu ar:

Lefel yr Undeb Ewropeaidd
Lefel Llywodraeth Cymru
Mae Rheoliad y Cyngor Ewropeaidd ynglŷn â chymorth i Ddatblygu Gwledig (o Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD)) yn gosod y fframwaith ar gyfer rhaglenni cymorth datblygu gwledig gan gynnwys cynlluniau amaeth-amgylcheddol a Leader ar gyfer 2007-2013.

Mae pedwar prif faes gweithredu i CDG Cymru (Echelau):
Echel 1 Gwella cystadleurwydd y Sector Amaethyddol a Choedwigaeth
Echel 2 Gwella'r Amgylchedd a Chefn Gwlad
Echel 3 Ansawdd Bywyd mewn Ardaloedd Gwledig ac Arallgyfeirio'r Economi Wledig
Echel 4 - LEADER

Bydd y Cynllun yn rhedeg o 2007-2013 a chyfanswm ei gyllideb fydd £795m gyda £195m yn cynrychioli'r cyfraniad gan ffynonellau ariannu'r UE.

Echel 1

Bu Canolfan Organig Cymru'n gweithio â busnesau yn y sector organig ac mae wedi derbyn cyllid Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi i gefnogi'r sector hwnnw yng Nghymru. Gweler gwe-dudalen Gwell Cysylltiadau Busnes Organig. Os hoffech fod yn rhan o hyn, cysylltwch â e neu .

Echel 2

Gweler tudalen ar wahân am wybodaeth am y Cynllun Ffermio Organig a'r Cynllun Troi at Ffermio Organig, sy'n dod o dan Echel 2 y CDG.

Echelau 3 a 4

Mae Canolfan Organig Cymru wedi darparu tudalen wybodaeth am gyrchu cronfeydd Cynllun Datblygu Gwledig o dan Echelau 3 a 4.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.