logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Amaeth-dwristiaeth gynaliadwy: cyfle yn y farchnad

tourism picture
Mae galw defnyddwyr am dwristiaeth 'werdd' yn cynyddu a gall mentrau amaeth-dwristiaeth roi hwb i'w cymwysterau amgylcheddol trwy ddefnyddio ffynonellau cynnyrch organig. Bwriad systemau organig yw cydweithio â natur a chynhyrchu bwyd a chynhyrchion eraill mewn ffordd gynaliadwy. Mae cael bwyd oddi wrth gynhyrchwyr organig achrededig yn dangos eich ymrwymiad i fusnes cynaliadwy gan ychwanegu at brofiad gwyliau'ch cwsmeriaid. Mae sicrhau ymwelwyr bod eu gwyliau'n gwneud cyfraniad moesegol i'r economi leol yn eu hannog i ddod yn ôl dro ar ôl tro

Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig wedi cynhyrchu Canllaw Amaeth-dwristiaeth Gynaliadwy i fusnesau sydd â diddordeb mewn datblygu eu menter amaeth-dwristiaeth. Mae'n darparu trosolwg o'r sector amaeth-dwristiaeth presennol, yn edrych ar y farchnad ar gyfer twristiaeth 'werdd' ac yn darparu cynghorion ac arweiniad hanfodol ar sut y gallwch elwa ar y farchnad gynyddol hon.

Os ydych am wybod mwy, cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen y tri adroddiad y mae'r astudiaeth yn seiliedig arnynt.

1. A review of the available literature and the concepts of sustainable tourism, ecotourism, agritourism and food tourism

2. Six case studies of successful organic hospitality and food tourism businesses in Wales.

3. Report of a questionnaire survey of all the known organic agri-tourism providers in Wales.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.