DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cymunedau bwyd cynaliadwy

community

Comisiynwyd Cymdeithas y Pridd gan BOBL i ddatblygu sawl prosiect Cymunedau Bwyd Cynaliadwy. Mae'r prosiectau hyn yn gweithio tuag at gyfuno addysg bwyd, gweithgareddau ymarferol a phrynu ymchwil er mwyn helpu i sbarduno newid yn y diwylliant bwyd lleol.

Gan gefnogi amrywiaeth o fentrau lleol mae'r prosiectau hyn yn ennyn diddordeb y cyhoedd a sefydliadau mewn bwyd cynaliadwy ac yn gweithio tuag at normaleiddio bwyd organig fel rhan o'r cymysgedd bwyd cynaliadwy.

Cynhaliwyd y Cymunedau Bwyd Cynaliadwy hyn mewn pedair ardal:

Glan yr Afon Caerdydd
Y Drenewydd
Sir Benfro
Gwynedd


Ceir mwy o wybodaeth ar Wefan Cymdethias y Pridd

Am BOBL
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.