logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Gwybodaeth am fwyd organig
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Beth mae'r safonau organig yn feddwl?


Beth am les anifeiliaid?

dairy cows
Rhaid bod digon o le gan anifeiliaid i ymddwyn yn naturiol
Rhaid bod gan yr holl stoc fynediad i dir pori lle bo modd
Ni chaniateir bwydo gwartheg cig a godro'n ddwys, gan y gall hyn arwain at broblemau iechyd
Ni chaniateir defnyddio cewyll ieir caeth
Dim rhoi gwrthfiotigau'n rheolaidd, ond mae rhaid trin anifeiliaid sy'n sâl, er mwyn osgoi dioddefaint

Beth am dyfu cnydau?

Meillion a glaswellt
Mae tyfu gwahanol gnydau yn yr un ardal yn golygu nad oes cyfle gan blâu ac afiechydon i gynyddu o dymor i dymor
Mae ffermwyr yn cynyddu ffrwythlondeb y pridd drwy ddefnyddio tail a meillion.
Ni chaniateir gwrteithiau nitrogen artiffisial a chyfyngir defnydd gwrteithiau mwynol eraill.
Ni chaiff ffermwyr organig ond ddefnyddio nifer fach o blaleiddiaid a hynny o dan amgylchiadau arbennig yn unig
Ni chaniateir chwynleiddiaid ar ffermydd organig

Ar ôl faint o amser mae ffermwyr yn gallu cynhyrchu anifeiliaid a chnydau organig?


Ar ôl i fferm ddechrau trosi i gynhyrchu'n organig, mae'n cymryd o leiaf ddwy flynedd nes y gall y cynhyrchion gael ei werthu'n organig.
Rhaid i ffermwyr gydymffurfio â Safonau unwaith eu bod yn dechrau trosi, ac er mwyn sicrhau hyn, maent yn cael eu harchwilio bob blwyddyn ac mae eu cynnyrch yn cael ei drwyddedu

Beth am GMs?


* Ni chaniateir unrhwy ddefnyddiau wedi'u haddasu'n enetig fel hadau a bwydydd anifeiliaid.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.