logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Beth yw bwyd organig?

stondin farchnad
Mewn perthynas â bwyd, mae gan y term organig ystyr gyfreithiol. Mae'n golygu bod y bwyd wedi cael ei dyfu a'i brosesu yn ôl rheolau penodol.
Mae'r un rheolau cyfreithiol yn berthnasol yn y DU ac ar draws yr Undeb Ewropeaidd.
Enw'r rheolau hyn ynglyn â ffermio a phrosesu organig yw Safonau.
Mae'r Safonau hyn yn cynnwys pob cyfnod o gynhyrchu bwyd organig, ei brosesu a'i ddosbarthu, o'r fferm i'r siop.

Felly, sut ydw i'n gwybod a yw e'n organig?

Gwnewch yn siwr bod y gair 'organig' ar y label.Logo organig yr UE
Edrychwch ar y logo - yn raddol bydd mwy a mwy o gynhyrchion yn dangos logo'r UE sydd yn gwarantu eu bod wedi eu cynhyrchu i safonau organig yr UE
Gall y logos a ddangosir isod ymddangos gyda logo'r UE gan ddangos p'un o'r cyrff ardystio yn y DU a ardystiodd y cynnyrch, ond gall cynhyrchion sydd wedi cael eu mewnforio ddangos logos gwahanol.
Mae'r gair 'organig' a'r logo ardystio a logo'r UE yn golygu bod y fferm a'r prosesydd wedi cael eu harchwilio bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Safonau.
Ar hyn o bryd, dim ond bwyd, porthiant a hadau a drafodir gan reoliad y DU, ond mae gan rai cwmniau ardystio eu safonau eu hunain ar gyfer cynhyrchion sy ddim yn fwydydd.

QWFC logoDemeter logoOFG logoSoil AssociationOFF logo
Beth yw'r safonau organig?
Pris a safon
Y cyd-destun ehangach

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.